Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samlingar kronäpplet vt-18

Skapad 2018-05-14 14:38 i Äppelgårdens förskola Ale
Förskola
Dela samlingen

Innehåll

Under terminensgång upptäckte vi pedagoger ett behovet av att dela barnen i mindre grupper vid samlingen. Vi vill ge barnen stimulans och utmaning utifrån deras behov och förutsättningar och ville testa att dela gruppen i två mindre grupper.Den ena gruppen består av barn födda 15 och den andra gruppen består av barn födda 16. Vår tanke med hur vi delade gruppen var också att de barn som är födda 15 skulle få möjlighet att skapa en grupptillhörighet eftersom de till hösten ska bilda en ny grupp tillsammans med andra barn födda 15.

Utvärdering: Vi har upptäckt att det skapas mer utrymme för samtal och reflektioner i den mindre gruppen (barn födda 15). I den andra gruppen skapas också större utrymme för barnens delaktighet då dem inte är lika många i samlingen. Alla kommer till tals på ett annat sätt och ges även större utrymme fysiskt. De äldre barnen får möjlighet till mer utmanande aktiviteter och vi märkte också det blev något spännande att gå in i det lilla rummet.
Eftersom det lilla rummet hos oss nästa bara har används för att sova i så har rummet nu fått en ny funktion och vi utnyttjar vår avdelning på ett mer konstruktivt sätt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: