👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grodans livscykel

Skapad 2018-05-14 14:56 i Vallentuna Internationella Montessoriskola Grundskolor
Du kommer att få lära dig om fjärilens och grodans olika livsfaser och du kommer att få lära dig fakta om dessa två djur. Du kommer att få skapa fjärilar och grodor på olika sätt. Vi kommer att arbeta med muntlig kommunikation genom gruppsamtal, vi använder oss av kooperativa övningar & metoder så som "min/dina ord" & EPA ( enskilt, par och alla).
Grundskola F – 2 NO (år 1-3) Svenska Bild
Vi kommer att arbeta med grodans livscykel och lära oss fakta om grodor. Vi kommer att observera hur grodan utvecklas. Vi kommer att få skapa grodor på olika sätt.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl
Grodans livscykel

Du kan berätta om grodan med hjälp av ämnesspecifika ord och begrepp
Du kan grodans fyra olika faser: Ägg, yngel, halvvuxen och fullvuxen groda.
Uppnått mål
Du kan grodans olika kroppsdelar.
Uppnått mål
Du kan minst två grodarter.
Uppnått mål