👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen

Skapad 2018-05-14 15:05 i Västerby skola Hedemora
Judendomen, dess grunder, traditioner och värderingar
Grundskola 5 Religionskunskap
Du kommer att få lära dig om judendomen, vad som utmärker religionen och hur den har påverkat och fortfarande påverkar människors liv.

Innehåll

Arbetssätt/metod

- läsa och hämta fakta ur lärobok och andra digitala medier,

- se på film,

- delta i samtal och diskussioner i större och mindre grupper,

 

Det här ska du kunna

- känna till och kunna redogöra för grunderna i judendomen.

- känna till och kunna återberätta några av de viktiga berättelserna i Gamla Testamentet

- känna till de viktigaste judiska högtiderna, 

- känna igen och kunna namnge symboler, heliga byggnader och skrifter

- resonera och argumentera kring några moraliska och etiska värderingar

- redogöra för skillnader mellan judendom och kristendom

 

Bedömning

- Skriftligt test

- Inlämningsuppgift

- förmåga att delta aktivt i diskussioner, samtal och genomgångar

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Judendomen

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Grunderna i judendomen
 • Re
 • Re  4-6
Du har baskunskaper om judendomen, dess heliga platser, ritualer och regler.
Du har goda kunskaper om judendomen, dess heliga platser, ritualer och regler. Du kan förklara många ord och begrepp som hör ihop med judendomen.
Du kan resonera och argumentera runt moraliska och etiska värderingar
 • Re
 • Re
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för varandra.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för varandra.
Du kan redogöra för skillnader mellan kristendom och judendom
 • Re  4-6
Du kan på ett enkelt sätt diskutera likheter och skillnader mellan judendom och kristendom.
Du kan diskutera likheter och skillnader mellan judendom och kristendom och ge flera olika exempel. .