👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldrift är framtiden

Skapad 2018-05-14 15:12 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Teknik
"Eldrift är framtiden - men via batterier eller bränsleceller?"

Innehåll

Arbetssätt;

Spektrum Teknik, film, klassrumsdiskussioner, enskild uppgift, praktisk uppgift.

Tidsåtgång;

14 maj - 8 juni

Inlämning 25 Maj på Unikum;

Svar på "finalen"-frågorna.
Miniprojekt - Mäta laddningstid av mobilbatteri

28 Maj - 1 Juni

Praktiskuppgift

Bedömning;

Sker under lektionstid samt av inlämnade uppgifter och praktisk uppgift.

 

Uppgifter

 • Finalen - Spektrum Teknik

 • Miniprojekt - Mäta laddningstid av mobilbatteri

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9