👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 kap 10 + repetition av årets arbete

Skapad 2018-05-14 15:16 i Bjäre skola Båstad
En terminsplanering för åk 2 där materialet "Prima(med elevwebb)" och "Lyckas med problemlösning" ligger som grund.
Grundskola 2 Matematik
Har jag bra och hållbara strategier när jag räknar? Kan jag välja strategi och räknesätt beroende på vilken uppgift jag ska lösa? Vad är en bild när den är symmetrisk? Hur ritar jag egna symmetriska bilder? Detta är några av frågeställningarna som vi kommer att arbeta med. Det blir också en sammanfattning och repetition av årets arbete.

Innehåll

Konkretisering av målen

Du ska kunna

 • ta ansvar för ditt arbete genom att använda strategier för att skapa en god lärandemiljö.
 • namnge de fyra räknesätten och ange när man använder respektive räknesätt.
 • använda strategierna räkna varje talsort för sig och algoritm vid addition och subtraktion.
 • kunna rita och måla symmetriska bilder.
 • kunna välja och använda en strategi anpassad efter uppgiften.

 

Undervisning

Du ska få:

 • diskutera och lära dig olika strategier för var och hur du kan arbeta på bästa sätt för att utveckla dina förmågor i matematik.
 • träna på och använda olika verktyg och hjälpmedel.
 • träna på de strategier som vi lärt oss under läsåret.
 • träna på att kommunicera matematik genom diskussioner och övningar i helklass, grupp och par.
 • lära dig begreppet symmetrisk bild samt träna på att rita och måla symmetriska bilder.

 

Bedömning:  

 Jag bedömer din förmåga i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematik åk 2 kap 10 + repetition av årets arbete

Ansvar för studier och arbetsmiljö

Du behöver utveckla
Du kan
Du kan med säkerhet
Du har strategier för att skapa arbetsro och bidrar till en bra arbetsmiljö för dig själv och dina kamrater.

Taluppfattning och tals användning

Du behöver utveckla
Du kan
Du kan med säkerhet
•namnge de fyra räknesätten och ange när man använder respektive räknesätt.
• använda strategierna räkna varje talsort för sig och algoritm vid addition och subtraktion.
• kunna välja och använda en strategi anpassad efter uppgiften.

Geometri

Du behöver utveckla
Du kan
Du kan med säkerhet
• kunna rita och måla symmetriska bilder.