👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri: vinklar, skala och symmetri, åk 5 vt 2018

Skapad 2018-05-14 15:23 i Fjällbacka Skola Tanum
Grundskola 5 Matematik
Viktiga matteord: rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, vinkelben, vinkelspets, vinkelsumma, symmetriaxel, förstoring, förminskning, skala

Innehåll

Mål – Konkretiserade mål

När du har arbetat med detta område skall du:

 • veta att en rät vinkel är 90°, en spetsig vinkel mindre 90° och en trubbig vinkel större än 90°
 • veta hur många grader ett helt varv är.
 • kunna mäta och rita vinklar med gradskiva.
 • kunna räkna med vinkelsumma i en triangel.
 • kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder.
 • kunna förklara rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, vinkelben, vinkelspets, vinkelsumma, symmetriaxel, förstoring, förminskning och skala.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 • Gemensamma och individuella genomgångar kring det aktuella området.
 • Enskilt och gemensamt arbete i ma-boken: Kap 2 och 10  Geometri.
 • Vardagliga undersökningar både enskilt och i grupp.
 • Praktiska uppgifter med att konstruera geometriska figurer.
 • Fördjupning och förstärkning av kunskaperna genom en eftermiddag med elevens val i matematik.

Arbetet beräknas hålla på i maj-juni

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till.

Du får visa dina kunskaper genom hur du:

 • aktivt deltar vid gemensamma diskussioner och genomgångar,  tex ger förslag och beskrivningar.
 • använder fungerande metoder och begrepp för att lösa problem kopplade till målen – enskilt och i grupp - skriftligt och muntligt.
 • varje vecka visar att du behärskar något av målen.

Se bedömningen i matrisen nedan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri, åk 5 vt 2018

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Veta att en rät vinkel är 90°, en spetsig vinkel mindre 90° och en trubbig vinkel större än 90°.
 • Ma  E 6
Veta hur många grader ett helt varv är.
 • Ma  E 6
Kunna mäta och rita vinklar med gradskiva.
 • Ma  E 6
Kunna räkna med vinkelsumma i en triangel.
 • Ma  E 6
Kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder.
 • Ma  E 6
Begrepp
Kunna förklara rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, vinkelben, vinkelspets, vinkelsumma, symmetriaxel, förstoring, förminskning och skala.
 • Ma  E 6
Samtala
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
Ansvar
Ta eget ansvar för skolarbetet.
 • Gr lgr11