👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiska Sagor

Skapad 2018-05-14 15:54 i Kristinelundskolan Östhammar
Här är en planering över tema klassiska sagor
Grundskola F – 3 Svenska

Innehåll

Klassiska sagor

Under slutet av vårterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet klassiska sagor i ämnet svenska. Genom att arbeta med sagor på olika sätt får du möjlighet att bli bättre på att läsa, skriva, tala och lyssna.

Långsiktiga mål

I arbetsområdet Sagor ska du få möjlighet att utveckla:

 • Din förmåga att läsa och skriva sagor själv.

 • Din förmåga att samtala om sagors innehåll,

 • Din förmåga att förstå sagors budskap,

 • Din förmåga att berätta en saga så att andra förstår.

 • Återberätta en saga i korta drag.

 • Kunskaper om hur en saga kan byggas upp.

Undervisning

 • Du kommer att få lyssna på klassiska sagor.

 • Du kommer att få berätta sagor för några klasskamrater och öva dig på att skriva sagor och illustrera dem.

 • Du kommer också att få lära dig vad som kännetecknar en saga, hur man kan inleda en saga, typiska händelser i en saga samt hur en saga kan avslutas.

 • Du kommer också att få öva din handstil och att använda stor, liten bokstav och punkt på rätt ställe.

 • Om vi hinner kommer du att få prova renskriva din saga på datorn.

 • Du kommer att få träna dig på att göra en tankekarta, utifrån en saga du lyssnat på.

Bedömning

 • Du ska kunna göra en tankekarta utifrån en saga som du har lyssnat på. För att sen kunna skriva ner den i text igen och få med en början, handling och ett slut.
 • Du ska själv kunna läsa en saga och återberätta i stora drag, både för en liten grupp och för en större grupp.

Hur kommer vi att bedöma:

 • En vuxen kommer att lyssna på dig när du återberättar en saga för dina klasskamrater i en mindre grupp och i helklass.

 • Vi kommer att titta så att du har en röd tråd i sagan som du skriver.

 • Vi kommer även att bedöma meningsbyggnad, att du får med stor bokstav och punkt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv