👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och djur - anpassningar och biologisk mångfald

Skapad 2018-05-14 16:06 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Biologi
Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om djur och djurs anpassning. Varför ser djur ut som de gör och hur kommer det sig att finnas djur som kan leva i vatten?

Innehåll

Det här ska du kunna:

Varför ser djur ut som de gör?

Hur göra djuren för att klara att leva på olika ställen?

Göra och förklara en enkel näringskedja

Vad är ekologi och vad menas med ekosystem?

Genomföra och dokumentera enkla fältstudier. 

 

Viktiga ord och begrepp:

Egenskaper, anpassning, kamouflage, naturligt urval, revir, energi, ekologi, kretslopp, biologisk mångfald. 

 

Så här ska vi arbeta:

Läsa och lyssna på texter titta på korta filmer, arbetsuppgifter (enskilt och tillsammans), diskutera, göra fältstudier.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Djur - anpassning och biologisk mångfald

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Biologiska sammanhang och begrepp
-Varför djur ser ut som de gör - Hur djurs livscykler ser ut
Du kan med stöd använda vardagliga ord och egna erfarenheter. Ofullständig eller inte helt korrekt förklaring/beskrivning
Du använder vardagliga ord och egna erfarenheter. Ofullständig eller inte helt korrekt förklaring/beskrivning
Du använder vardagliga ord, egna erfarenheter och naturvetenskapliga ord och begrepp. Ofullständig eller inte helt korrekt förklaring/beskrivning.
Du kan använda rätt och ord och begrepp som hör till området.
Organismers anpassningar
- Vad ekosystem och näringsväv är.
Du kan med stöd ge få exempel och vardagliga och inte helt rätt förklaringar.
Du ger få exempel och vardagliga och inte helt rätt förklaringar.
Du ger fler exempel, använder några naturvetenskapliga begrepp, men inte helt rätt förklaringar
Du ger många exempel och kan använda rätta naturvetenskapliga ord och begrepp som hör till för att förklara.
Anpassning
-Hur djur kan leva på olika ställen
Du kan med stöd ge några få exempel och vardagliga och inte helt korrekta förklaringar/beskrivningar.
Du ger några få exempel och vardagliga och inte helt korrekta förklaringar/beskrivningar.
Du ger fler exempel, använder några naturvetenskapliga begrepp, men inte helt korrekta förklaringar till hur djur anpassar sig.
Du ger många exempel och kan använda rätt naturvetenskapliga ord på rätt sätt, för att förklara hur djur anpassar sig.
Fältstudier
Genomföra fältstudier och jämföra dina och andras resultat. - Hur djur sorteras
Du kan med stöd genomföra och analysera en undersökning med stöd. Du kan med stöd jämföra med andras resultat och föreslå förbättringar.
Du kan genomföra och analysera en undersökning med stöd. Du kan jämföra med andras resultat och föreslå förbättringar.
Du kan genomföra och analysera en undersökning med visst stöd. Du kan jämföra med andras resultat, se felkällor och föreslå förbättringar.
Du kan självständigt genomföra och analysera en undersökning. Du kan jämföra med andras resultat, se och värdera felkällor samt föreslå förbättringar.
Dokumentera undersökningar
- Hur djur storteras
Din dokumenterar med stöd och den innehåller vardagligt språk och bilder. Du kan med stöd till viss del använda din dokumentation för att förklara.
Din dokumentation innehåller vardagligt språk och bilder. Du kan till viss del använda din dokumentation för att förklara.
Din dokumentation innehåller text och bild. Du kan använda din dokumentation för att förklara.
Din dokumentation innehåller noggranna och systematiska texter och bilder. Du använder din dokumentation för att förklara.