👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet och kultur- Boksamtal

Skapad 2018-05-14 17:25 i Förskolan Klockarstugan LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Vi läser böcker om andra kulturer och livsöden. Marias docka för de äldre barnen. Vi letar skatt för de yngre.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

 

Vi lyfter frågan om fattigdom och tiggeri.

Alla människor har det inte så bra som vi.

 

Barnen ser att någon tigger utanför vår affär.

 

Barnen visar intresse andra för länder på jordgloben. Hur lever man där?

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte

Mål - Att lära oss om andra kulturer och förstå andra livsöden än våra egna.

 

 

 

Målkriterier

Visar empati och ser att alla vi människor är värdefulla precis som vi är. 

Förstår att olikheter är en rikedom.

 

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Vi förklarar vi för barnen vad vi ska göra.Vi presenterar boken och författaren.

Vi har boksamtal med dom utvalda böckerna om olika identitet och kultur. 

Böckerna har spännande livsberättelser och vi reflekterar genom skapande och återberättelse.

Vi kommer att ge barnen utrymme att diskutera om vilka känslor boken väcker. 

Förutsättningar -   Vi delar in barnen i mindre grupper. Alla barn ges möjlighet till boksamtal.

 

Dokumentation - Barnen gör teckningar med återberättelser. Pedagog antecknar varje barns reflektion.

Förberedelser, Vi har lånat böcker på biblioteket.

Kopplingar till läroplanen

  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
    Lpfö98 Rev. 2016