Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens inre och yttre krafter

Skapad 2018-05-14 19:21 i Sörviks skola Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 4 – 6 Geografi
Inom detta arbetsområde kommer vi få lära oss om hur vår jord är uppbyggd, samt vilka inre och yttre krafter som kan påverka vår jord och allt liv på jorden på olika sätt.

Innehåll

Syfte:

Syftet är att fördjupa kunskaperna kring jordens uppbyggnad, plattetonik, kontinentaldrift och erosion. Syftet är att resonera kring hur detta påverkar jordens utseende och de som bor på jorden. Vi kommer prata om sårbara platser i världen och hur man förbereder sig för naturkatastrofer. Syftet är också att belysa hur vi människor påverkar jorden och livet på vår planet.

Arbetssätt:

Gleerups digitala läromedel (faktatexter och arbetsuppgifter)
Film
Fördjupningsuppgift kring naturkatastrofer

Konkretisering av mål:

Du skall efter avslutat arbetsområde kunna:

* förklara begreppen kontinentaldrift, erosion och plattetonik.
* resonera kring ojämlika livsvillkor när det kommer till att bo på sårbara platser i världen.
* ge exempel på naturkatastrofer som är kopplade till jordens inre och yttre krafter.
* resonera kring hur vi människor förändrar och påverkar vår planet och livet som finns här.

Hur du får visa vad du kan:

Delta i diskussioner

Göra arbetsuppgifterna på Gleerups

Göra en fördjupningsuppgift om en typ av naturkatastrof

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: