👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordklasserna

Skapad 2018-05-14 19:44 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Du får möjlighet att lära dig ordklasserna. Denna kunskap kan du använda dig av när du arbetar med ditt eget språkbruk, t ex när du skriver texter, men även i studierna av främmande språk.

Innehåll

Mål

När vi är klara med arbetsområdet bör du:
* ha blivit mer medveten om språkliga regler och språkets beståndsdelar.
* kunna identifiera ord från de olika ordklasserna i en text.
* kunna förklara vad de olika ordklasserna innehåller för typ av ord.
* förstå hur substantiv, adjektiv och verb böjs.
* förstå och kunna använda de grammatiska ord och begrepp som används i de olika uppgifterna (ex. komparera, tempus, tema, abstrakt, konkret, singular, plural, bestämd och obestämd form, genitiv, grundform, genus m fl).
* kunna förstå grammatiska råd som ges och använda dessa för att förbättra ditt eget språkbruk när du t ex skriver egna texter.

Arbetsgång

Vi arbetar med följande för att lära oss ordklasserna:
* Genomgång i Powerpoint med faktatext.
* Övningsuppgifter på tre olika nivåer.
* Repetitionsuppgifter

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • berätta om språkliga regler och språkets beståndsdelar. 
  • kunna identifiera ord från de olika ordklasserna i en text.
  • förstå hur substantiv, adjektiv och verb böjs.
  • förklara vilken funktion de olika ordklasserna har i vårt språk..
  • förstå och använda de grammatiska ord och begrepp som används i de olika uppgifterna (ex. komparera, tempus, tema, abstrakt, konkret, singular, plural, bestämd och obestämd form, genitiv, grundform, genus m fl).

Matriser

Sv SvA
Ordklasserna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Begreppsanvändning
Du känner till få grundläggande begrepp i arbetsområdet.
Du känner till de grundläggande begreppen i arbetsområdet och kan förklara dem.
Du känner till nya ord och begrepp i arbetsområdet och kan förklara dem.
Du känner till och använder nya ord och begrepp i arbetsområdet, kan förklara dem samt använder dessa i ditt eget resonerande och argumenterande.
Tillämpa kunskaper
Du har vissa grundläggande kunskaper inom arbetsområdet och kan några få ordklasser.
Du har grundläggande kunskaper inom arbetsområdet och känner till några ordklasser, t ex substantiv, adjektiv, verb och räkneord.
Du har kunskaper om samtliga nio ordklasser och kan i en text identifiera ord ur respektive ordklass.
Du har god inblick i hur språket är uppbyggt. Du kan identifiera ord med olika ordklasstillhörighet, böja ord korrekt och närmare beskriva ett ords egenskaper.
Muntlig aktivitet
Du deltar inte i diskussioner om språkets konstruktion och svarar inte på frågor i undervisningen under arbetsområdet.
Du deltar någon enstaka gång med inlägg i diskussioner om språkets konstruktion och svarar på enstaka frågor under arbetsområdet.
Du deltar i diskussioner om språkets konstruktion och besvarar frågor i undervisningen o dyl
Du deltar aktivt i diskussioner om språkets konstruktion, besvarar frågor och uttrycker dig säkert. Du använder ämnesspecifika ord och uttryck på ett korrekt sätt.