Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordklasserna

Skapad 2018-05-14 19:44 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Du får möjlighet att lära dig ordklasserna. Denna kunskap kan du använda dig av när du arbetar med ditt eget språkbruk, t ex när du skriver texter, men även i studierna av främmande språk.

Innehåll

Mål

När vi är klara med arbetsområdet bör du:
* ha blivit mer medveten om språkliga regler och språkets beståndsdelar.
* kunna identifiera ord från de olika ordklasserna i en text.
* kunna förklara vad de olika ordklasserna innehåller för typ av ord.
* förstå hur substantiv, adjektiv och verb böjs.
* förstå och kunna använda de grammatiska ord och begrepp som används i de olika uppgifterna (ex. komparera, tempus, tema, abstrakt, konkret, singular, plural, bestämd och obestämd form, genitiv, grundform, genus m fl).
* kunna förstå grammatiska råd som ges och använda dessa för att förbättra ditt eget språkbruk när du t ex skriver egna texter.

Arbetsgång

Vi arbetar med följande för att lära oss ordklasserna:
* Genomgång i Powerpoint med faktatext.
* Övningsuppgifter på tre olika nivåer.
* Repetitionsuppgifter

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • berätta om språkliga regler och språkets beståndsdelar. 
  • kunna identifiera ord från de olika ordklasserna i en text.
  • förstå hur substantiv, adjektiv och verb böjs.
  • förklara vilken funktion de olika ordklasserna har i vårt språk..
  • förstå och använda de grammatiska ord och begrepp som används i de olika uppgifterna (ex. komparera, tempus, tema, abstrakt, konkret, singular, plural, bestämd och obestämd form, genitiv, grundform, genus m fl).

Matriser

Sv SvA
Ordklasserna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Begreppsanvändning
Du känner till få grundläggande begrepp i arbetsområdet.
Du känner till de grundläggande begreppen i arbetsområdet och kan förklara dem.
Du känner till nya ord och begrepp i arbetsområdet och kan förklara dem.
Du känner till och använder nya ord och begrepp i arbetsområdet, kan förklara dem samt använder dessa i ditt eget resonerande och argumenterande.
Tillämpa kunskaper
Du har vissa grundläggande kunskaper inom arbetsområdet och kan några få ordklasser.
Du har grundläggande kunskaper inom arbetsområdet och känner till några ordklasser, t ex substantiv, adjektiv, verb och räkneord.
Du har kunskaper om samtliga nio ordklasser och kan i en text identifiera ord ur respektive ordklass.
Du har god inblick i hur språket är uppbyggt. Du kan identifiera ord med olika ordklasstillhörighet, böja ord korrekt och närmare beskriva ett ords egenskaper.
Muntlig aktivitet
Du deltar inte i diskussioner om språkets konstruktion och svarar inte på frågor i undervisningen under arbetsområdet.
Du deltar någon enstaka gång med inlägg i diskussioner om språkets konstruktion och svarar på enstaka frågor under arbetsområdet.
Du deltar i diskussioner om språkets konstruktion och besvarar frågor i undervisningen o dyl
Du deltar aktivt i diskussioner om språkets konstruktion, besvarar frågor och uttrycker dig säkert. Du använder ämnesspecifika ord och uttryck på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: