👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema naturresurser och hållbar utveckling

Skapad 2018-05-14 19:51 i Björkåsskolan Grundskolor
Temaområde om naturresurser, hållbar utveckling och människors livsvillkor.
Grundskola 6 Geografi SO (år 1-3) Samhällskunskap
I detta arbetsområde lär vi oss om naturresurser, global utveckling, hållbarhet, klimatfrågan, människors levnadsvillkor i världen och vad vi kan göra för vår planet.

Innehåll

Vi kommer i detta arbetsområde lära oss mer om klimatfrågan. Vi tittar på det globala fotavtryck vi lämnar efter oss och undersöker hur många jordklot vi egentligen lever som om vi hade. Vi kommer att titta på mat och utsläpp av koldioxid i atmosfären samt konsekvenser av detta. Vi kommer även att diskutera fossila (icke förnyelsebara) och förnyelsebara energikällor samt människors levnadsvillkor runt om i världen. Vi berör de globala målen och FNs klimatarbete.

 

Vi kommer att lära mer om detta genom att;

- se kortare utbildningsfilmer på ämnet och sedan diskutera dessa med hjälp av följdfrågor,

- läsa faktatexter om ämnet och svara på instuderingsfrågor tillsammans i par/smågrupper,

- göra konsekvensanalyser av olika miljöfrågor,

- mäta vårt ekologiska fotavtryck på klimatkalkylatorn.se,

- undersöka hur olika livsmedel påverkar koldioxidutsläpp genom matkalkylatorn.se,

- diskutera miljöfrågor, kosekvenser och lösningar i helklass.

 

Jag kommer att bedöma;

- hur du arbetat med dina instuderingsfrågor,

- hur du genomfört din konsekvensanalys,

- hur du tagit till dig av filmer och information och aktivt deltagit i klassrumsdiskussioner,

- din användning av begrepp som hör till ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Sh SO Ge
Geografi HEJA år 4-6

På väg mot
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Begreppsförmåga
Du kan använda geografins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografins begrepp på ett mycket bra sätt.
Hållbar utveckling
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge utvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge välutvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Levnadsvillkor i världen
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur männiksor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger enkla förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur männiksor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger utvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur männiksor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger välutvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.