👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Fg Bi Hjärta & Lungor Åk7

Skapad 2018-05-14 20:06 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Biologi
Hur samarbetar hjärtat, blodomloppet och lungorna?

Innehåll

Mål

 • Att du ska förstå byggnad och funktion hos hjärta och blodomlopp, andningsorgan och hur de samverkar.

Arbetets innehåll

Du kommer att lära dig om

 • hur hjärtat, blodomloppet och andningsorganen fungerar
 • blodkärl, blodtryck, blodkroppar, blodgrupper, immunförsvaret mm

Arbetssätt och redovisningsform

Lärarledd undervisning med demonstration av modeller och genomgång av organens funktion och samspel.

Undersökning av din lungvolym. Diskussion om skillnader/likheter mellan olika individer.

Undersökning av ditt blodtryck. Lyssna på ditt hjärtljud.

Dissektion av grishjärta.

Självständigt arbete med instuderingsfrågor. Du kommer att ha läroboken, länkar och lärarens genomgångar till din hjälp.

Planering och utförande av laboration på dynamiskt och statiskt arbete.

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer att få muntliga läxförhör och ett prov där du visar din kunskaper. .

Reflektion

Har du utnyttjat lektionstiden effektivt?

Dina tankar om arbetssättet- relativt mycket lärarledd undervisning.

Praktiska moment: undersökning av lungvolym, blodtryck och hjärta. Vill du ha mer eller mindre av praktiska moment vid nästa biologitillfälle?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9