Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap och klimatzoner

Skapad 2018-05-14 20:49 i Vallåsskolan Halmstad
En LPP som beskriver ämnesområdet kartkunskap och gradnät i årskurs 7.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Nu kommer du få möjligheten att lära känna vår jord ännu bättre! Hur ser världskartan ut, hur påverkar klimatet hur olika människor lever runt om i världen och vilken världsdel är egentligen störst? Allt detta, och lite till, ska du få lära dig nu! Häng med på en resa runt vår jord!

Innehåll

Mål

I denna kursen ska du skaffa dig kunskap om och utveckla förståelse för:
1. Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
2. Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans levnadsvillkor.
3.  Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, tex satellitbilder.

Arbetsgång

I denna kursen kommer vi främst att använda oss av kartböcker när vi arbetar med kartan och dess uppbyggnad.
Vi kommer även använda oss av läroböcker när vi arbetar med jordens klimat och vegetationszoner.  Vi kommer att ha undervisning i helklass, men även självständigt arbete samt gruppdiskussioner.

Bedömning

Din förmåga att undersöka världen med hjälp av kartor och andra geografiska källor och gör detta på ett fungerande sätt kommer jag att bedöma när du arbetar självständigt på lektionerna med bla blindkartor och karttest. 
Din förmåga att föra underbyggda resonemang om klimat och vegetation i olika delar av världen kommer jag att bedöma med hjälp av en skriftlig inlämning. 

 

Uppgifter

 • Exit ticket - begrepp

 • Kartkunskap Oceanien

 • Karttest Afrika 28 april

 • Fördjupningsuppgift klimat och väder

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Kunskapskrav: Geografi, år 7-9

E
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
C
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
A
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: