👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska system - cykel

Skapad 2018-05-14 21:57 i Gruvrisskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Teknik
Eleverna ska undersöka en cykel för att utveckla förståelse för den tekniska verklighet som de lever i.

Innehåll

Undersökning av tekniska system - Cykel

 

Utseende?

- Beskriv systemet?

-Vilka centrala delar ingår i en cykel?

- Gör en skiss över cykeln där dess centrala delar finns med.

 

Funktion?

- Hur fungerar en cykel?

Förbättringar?

- Vilka för- och nackdelar finns det med en cykel?

- Ge förslag på hur man kan förbättra en cykel.

 

Arbetsgång

Gemensam genomgång om hur cyklar utvecklats genom åren sen den uppfanns. Arbeta med ett häfte utifrån nedan frågor.

Studera en riktig cykel. Rita av hur cykeln ser ut från sidan och uppifrån.

Skriv fakta om hur cykeln har utvecklats genom åren.

Skriv hur en cykeln fungerar.

Skriv om vilka för och nackdelar det finns med en cykel.

Skriv om hur en cykel kan förbättras.

 

Bedömning

Hur väl du kan beskriva vad som finns på en cykel och hur alla delar behövs för att cykeln ska kunna fungera.

Hur väl du kan beskriva hur cykeln har förändrats sen den uppfanns fram till idag.

Hur väl du beskriver för- och nackdelar med cykel för Enskild person, Samhället och miljön.

Hur väl du använder dig av begreppen som tas upp i dina presentationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6