👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Broar

Skapad 2018-05-14 22:04 i Trönninge skola Varberg
Bygga egna broar.
Grundskola 5 Fysik Matematik Teknik
Den första bron var kanske ett fällt träd över en å. Genom många försök och misstag har man gjort allt bättre och säkrare konstruktioner.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Förmågor

 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik/fysik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Använda teknik/fysik områdets begrepp och uttrycksformer.
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • Konsekvenser av teknikval

Undervisning och bedömning

Undervisning

 • ppt om broar
 • film
 • Göra egen skiss och ritning
 • Egen konstruktion 
 • Förstå begreppet budget

Ni ska planera och konstruera en bro. Först välja vilken typ av bro, vi tittar på en ppt och en film om olika brotyper. Ni får också titta på olika broar på nätet. I par ska ni välja vilken typ av bro ni vill bygga, göra en skiss, ritning och budget över bron och sedan bygga den.

Vi kommer också att prata om hållfasthet. 

 Bedömning

 

 • Den egna bron
 • Skriftlig rapport med skiss och ritning
 • Aktivt delta i arbetet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9