Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funktioner och grafer version II

Skapad 2018-05-15 08:01 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 9 Matematik
Vad är en funktion? Hur kan den beskrivas med olika uttrycksformer? Hur kan den användas för att visa en frågeställning och ge svar på frågor? Vilken information kan man hämta ur olika grafer?

Innehåll

Mål för elev

Du skall visa
- att du kan beskriva ett samband, en funktion, genom att använda olika uttrycksformer som ord, bild, tabell, graf och formel.
- att du kan avläsa grafer och kan dra slutsatser utifrån informationen
- att du förstår och kan använda begreppen funktion/samband, linjärt samband, proportionalitet, värdetabell, graf, variabel.
- att du kan sätta ut och namnge punkter i ett koordinatsystem.
- att du kan lösa och redovisa ett funktionsproblem med olika uttrycksformer.               

 

Genomförande 

Kursplanemål

 

Uppgifter

 • Inför provet om Funktioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömning

Moment

Lägre nivå
Högre nivå
Matematiska begrepp
Funktion/samband, linjärt samband, proportionalitet, värdetabell, graf.
Du kan, med visst stöd, förklara begreppen och hur de hänger ihop. Du använder få begrepp i ditt arbete, skriftligt och muntligt.
Du kan förklara begreppen och hur de hänger ihop. Du använder några begrepp i ditt arbete på ett godtagbart sätt, skriftligt och muntligt.
Du kan, med säkerhet, förklara begreppen och hur de hänger ihop. Du använder dem naturligt i ditt arbete på ett korrekt och lämpligt sätt, skriftligt och muntligt.
Matematiska begrepp
Variabelbegreppet
Du kan, med visst stöd, använda variabelbegreppet för att beskriva vardagssamband
Du kan använda variabelbegreppet för att beskriva vardagssamband
Du kan använda variabelbegreppet för att beskriva samband, i vardagen och i andra sammanhang.
Matematikens uttrycksformer
Hitta fakta i och kunna förstå olika grafer som väg-tid-diagram, linjära samband, proportionaliteter.
Du kan hämta någon information i enkla grafer.
Du kan hämta information från en eller flera grafer och dra någon enkel slutsats.
Du kan koppla ihop information från en eller flera grafer och dra slutsatser.
Matematikens uttrycksformer
Fyrfältsblad, funktioner.
Du kan, med visst stöd, använda några olika former för att redovisa ditt arbete. Ex: bild, ord, graf
Du kan använda flera olika former för att redovisa ditt arbete. Ex: bild, ord, graf
Du kan, med säkerhet, använda många olika former för att redovisa ditt arbete. Ex: bild, ord, graf, formel.
Redovisning
Den skriftliga redovisningen är kort och går delvis att följa.
Den skriftliga redovisningen är tydlig och går att följa.
Den skriftliga redovisningen är välstrukturerad, fullständig och tydlig.
Matematiska resonemang
Föra- och följa matematiska resonemang (även skriftligt)
Du för enkla och till viss del underbyggda matematiska resonemang och kan förklara dina tankar. T.ex. förklara varför du valt ett svar.
Du för enkla och ganska väl underbyggda matematiska resonemang, kan tydligt förklara och motivera dina lösningar
Du för välutvecklade och väl underbyggda matematiska resonemang, kan tydligt förklara och motivera dina lösningar.
Matematiska begrepp
Räta linjens ekvation
Du kan förklara begreppet och hur det är uppbyggt. Du kan koppla samman graf och ekvation.
Du kan förklara begreppet och hur det är uppbyggt. Du kan koppla samman graf och ekvation. Du har metoder för att använda räta linjens ekvation i ditt arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: