👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smultronet Barns utveckling och lärande

Skapad 2018-05-15 08:54 i Forsbergs minne förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den

Innehåll

 

Vi vill att barnen på Forsbergsminne:

 

  • Får utmaningar och öppna frågor

  • Får prova sina hypoteser och har medupptäckande vuxna runt sig

 

  • Uppmuntras till egna initiativ

  • Får sina tankar och funderingar bekräftade

  • Får tid att försöka själv

  • Möts av vuxna som har en tillit till barns förmåga

 

Vi har valt detta mål för att alla barn oavsett bakgrund och förutsättning får tillit till sin förmåga och en förståelse för att alla barn är lika olika. Olika kulturer och språk möts på vår förskola och vi vill att barn får möjlighet att utveckla sitt modermål såväl som svenska. Just möjligheten att kunna möta annorlunda skapar styrka. Barn får möjlighet att bli något annat än det de är just nu. Att deras möjligheter till att kunna utvecklas till tänkande, reflekterande omsorgsfulla och trygga människor ökar i mötet med andra.  Vi vill att barnen får vara med om skapande, lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama. Vi förväntar oss att barnen är trygga och vågar uttrycka sig i olika sammanhang och på olika sätt. Vi vill att barnen på olika sätt uttrycker att – Jag kan…! Jag vill försöka…!

 

Planerade insatser:

- Vi vill att barnen ska få en bild om vem är jag, vad vill jag, vad kan jag. Alla är vi olika!

- Vi vill att barnen ska få en större förståelse för naturens kretslopp

- Vi leker med bokstäver, olika material som utmanar barnen finns i vår vardag 

- Vi vill att barnen utvecklar förmågan att använda olika mätverktyg

 

Förväntade effekter:

Utveckling pågår när barnen visar förståelse för naturens kretslopp, vad händer med ett frö?

Utveckling pågår när barnen kan se varandras olikheter och uppskatta dem, alla är lika olika och olika är bra.

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att känna igen sitt namn och även skriva sitt namn.

Utveckling pågår när mätandet av barnen utvecklas till mätande av olika föremål.