👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

START

Skapad 2018-05-15 08:54 i Förskolan Lilla Park Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna i Ludvika kommun
Förskola
Livskunskap för de minsta

Innehåll

Var är vi?

Bakgrund/Nuläge

Vi ska börja arbeta med materialet START. Vi ser att behovet finns för att stärka det enskilda barnet och gruppen.

Vår målsättning är att barnen ska:

- Känna igen grundläggande känslor

- Lära sig förhålla sig till sina egna samt andras känslor

- Att samspela

Vart ska vi?

Prioriterade mål

Vara en bra kompis, förstå sina känslor och känna empati inför andra. Detta i sig skapar en trygg grupp med ett bra socialt samspel.

Hur gör vi?

Förutsättningar

Vi planerar att dela gruppen i grupper med minst ett lärtillfälle i veckan. Vi är båda ansvariga och turas om varannan vecka. Den som ansvarar för samlingarna ansvarar även för materialet START.

Metod

Vi jobbar med en känsla i taget. Vi börjar med känslan GLAD. Därefter introduceras känslorna LEDSEN, ARG och RÄDD.

Dokumentation

Hur ska vi dokumentera?

Texter och foton dokumenteras via Unikum.

 

Vi tittar extra på:
Vad är mest intressant för barnen? Har barnen roligt?
Vilka lärprocesser är barnen 
inne i och vad är det barnen försöker förstå?
Vårt förhållningssätt: 
Hur utmanar vi barnen?
Hur 
inspirerar vi barnen?
Med vilka frågor, vilket material vilka "uppgifter"?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016