Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

START

Skapad 2018-05-15 08:54 i Förskolan Lilla Park Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna i Ludvika kommun
Förskola
Livskunskap för de minsta

Innehåll

Var är vi?

Bakgrund/Nuläge

Vi ska börja arbeta med materialet START. Vi ser att behovet finns för att stärka det enskilda barnet och gruppen.

Vår målsättning är att barnen ska:

- Känna igen grundläggande känslor

- Lära sig förhålla sig till sina egna samt andras känslor

- Att samspela

Vart ska vi?

Prioriterade mål

Vara en bra kompis, förstå sina känslor och känna empati inför andra. Detta i sig skapar en trygg grupp med ett bra socialt samspel.

Hur gör vi?

Förutsättningar

Vi planerar att dela gruppen i grupper med minst ett lärtillfälle i veckan. Vi är båda ansvariga och turas om varannan vecka. Den som ansvarar för samlingarna ansvarar även för materialet START.

Metod

Vi jobbar med en känsla i taget. Vi börjar med känslan GLAD. Därefter introduceras känslorna LEDSEN, ARG och RÄDD.

Dokumentation

Hur ska vi dokumentera?

Texter och foton dokumenteras via Unikum.

 

Vi tittar extra på:
Vad är mest intressant för barnen? Har barnen roligt?
Vilka lärprocesser är barnen 
inne i och vad är det barnen försöker förstå?
Vårt förhållningssätt: 
Hur utmanar vi barnen?
Hur 
inspirerar vi barnen?
Med vilka frågor, vilket material vilka "uppgifter"?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: