👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2018-05-15 08:55 i Allerums skola Helsingborg
Vad är rätt och fel och vilka lagar och regler styr detta i samhället? Vad händer om någon inte följer lagarna? Ett avsnitt om lag och rätt, brott och straff m.m.
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vad är rätt och fel och vilka lagar och regler styr detta i samhället? Vad händer om någon inte följer lagarna? Vad har barn egentligen för rättigheter och skyldigheter? Ett avsnitt om lag och rätt och brott och straff.

Innehåll

Förväntningar/mål

  • Du ska kunna skilja på en regel, norm och en lag
  • Du ska känna till hur ett brott utreds och hur en rättegång går till

 

Detta ska vi arbeta med

  • Vi kommer att arbeta med rätt och fel, moral och regler och lagar

Frågor du ska kunna svara på efter avslutat arbetsområde är:

Vad är det för skillnad på regler, normer och lagar?

Vad händer när ett brott har begåtts?

Vad betyder följande ord och begrepp?

moral, lag, regel, norm, jurist, häkte, åklagare, domare, åtalad, dom, försvarare, straff, kriminalvård,skyddstillsyn och samhällstjänst.

Detta kommer vi att bedöma

Alla kunskaper och färdigheter som visas upp under avsnittets gång bedöms. Detta gäller muntliga och skriftliga prestationer (t.ex. diskussioner, arbete under lektioner och gemensamma genomgångar).

I matrisen nedan framgår vilka olika förmågor och kunskaper som bedöms:

Matriser

Sh
Samhällskunskap: Lag och rätt

Når ännu ej målen
Klicka för att redigera
Når målen
Klicka för att redigera
God måluppfyllelse
Klicka för att redigera
Mycket god måluppfyllelse
Klicka för att redigera
Hur fungerar lag och rätt i Sverige
Kan med hjälp och stöd av pedagog visa grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det med stöd av pedagog genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom vårt rättssystem. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom vårt rättssystem. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom vårt rättssystem. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom vårt rättssystem.. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt. Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Begrepp
I beskrivningarna kan eleven med stöd av pedagog använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
Eleven kan med stöd av pedagog undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven kan med stöd värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.