👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Poesi år 7

Skapad 2018-05-15 09:44 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Vi kommer arbeta med poesi och lyrik i olika former.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Lyrik, poesi, dikter ... det är tre ord för samma sak. Ordet lyrik kommer från grekiskans "lyrikos" som betyder "dikt som sjungs till lyra". Vi kommer att läsa, skriva och prata om poesi i olika former. Vi går igenom hur man skriver olika typer av dikter och vi kommer också att läsa olika typer av publicerade dikter, prova på att läsa dikter högt och träna på att göra diktanalyser.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Under arbetsområdet kommer ni få träna på din:
- förmåga att skriva egna dikter i olika stilar och former
- förmåga att läsa dikter högt för andra
- förmåga att läsa och analysera dikter som publicerats av poeter och författare

Undervisning och arbetsformer

Under arbetsområdet kommer vi att arbeta på följande sätt:
Diktanalys
- Tillsammans i klassen kommer vi att läsa och lyssna på olika typer av dikter.
- Vi kommer göra diktanalyser både gemensamt i klassen, i mindre grupper och individuellt.

Skriva egna dikter

Bedömning - vad och hur

Det som kommer bedömas i detta arbetsområde är:
- En egenskriven fri dikt om valfritt ämne
- Diktanalys av valfri dikt

Detta kommer bedömas genom följande punkter:

- Genom din diktanalys får du möjligheten att visa din förståelse för din dikts budskap och hur diktens budskap kan kopplas till egna erfarenheter eller andra saker som händer i samhället eller i världen. 
- I din diktanalys ges du även möjlighet att visa på kopplingar mellan dikten och dess författare genom att diskutera varför författaren skrev dikten, vad den kan betyda för författaren och vilka händelser som låg bakom att dikten blev till.
- Du får även, genom din diktanalys, tillfälle att visa på vilka historiska och kulturella sammanhang som har påverkat dikten. Vad hände i världen när dikten skrevs? Är dikten tidsbunden eller kunde den vara skriven när som helst?

- Genom din egen dikt ges du möjlighet att visa att du behärskar textformen poesi.
- Du får också tillfälle att visa på att du kan skriva en egen dikt genom att använda dig av ett varierat och nyanserat språk.
- Genom din dikt ges du även möjlighet att visa att du kan anpassa ditt skrivande efter poesins olika karaktäristiska särdrag och kriterier.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Poesi år 7

Rubrik 1

Har ej arbetat med (ingår ej i total bedömning)
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Väl utvecklat
Ge omdöme
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Skriva dikt
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation,
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation,
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation,
Skriva dikt
samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp,
samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp,
samt väl fungerande anpassning till texttyp,
Skriva dikt
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
Förstärka och levandegöra med hjälp av bild (och ljud)
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Analysera dikt
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. -