👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Språk i språket!

Skapad 2018-05-15 10:04 i Unikum Ansvariga Grundskola (K-backa) Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbetsområde där vi tittar närmare på svensk språkhistoria, dialekter, kvinnors och mäns språk , maktspråk och slang.
Grundskola 7 Svenska

"Alla ord vi använder har ett ursprung. De är lånade, påhittade eller ärvda. Vi är väldigt kreativa när det gäller språket och hittar ständigt på nya ord och nya sätt att bilda meningar. Så har det alltid varit. Språket är levande och ändras hela tiden. Det beror på många saker. Människor flyttar och tar med sig sitt språk, vi reser mycket och vi uppfinner nya saker i samhället som måste få namn./.../ Du bär själv på en massa språk. Hur du använder ditt språk - hur du brukar det - beror på vem du talar med, var i landet du bor och vilka intressen du har."

Portal, svenska 7-9, Gleerups förlag, 2011

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Metod

Under vecka 20-23 skall du

- göra en Kahoot om dialekter

- Titta på film om dialekter. https://www.youtube.com/watch?v=mhQ6L_4jTFw

- Arbeta i grupp där du fördjupar dig i en av alla våra dialekter.

- Se film om dialekten du har blivit tilldelad (Du hittar alla avsnitt via länken ovan.)

- Formulera en kahoot-fråga.

- Redovisa vad ni har kommit fram till.

- Göra ytterligare en Kahoot om dialekter.

 

 

 

Uppgifter

 • Svenska: Redovisning dialekter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9