👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 5

Skapad 2018-05-15 10:18 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Offentligas ekonomi och privatekonomi, beslutsfattande
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I det här arbetsområdet kommer du att få utveckla din kunskap om ekonomi och hur individer och samhället påverkar varandra. Vi kommer att lära oss om varför pengar är viktiga, arbete, inkomst, skatt, samhällets service, det ekonomiska kretsloppet, budget, ekonomiska villkor för barn m.m.

Innehåll

Samhällskunskap

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Centralt innehåll åk 4-6

 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Undervisning och arbetsform

 • Vi läser ett kapitel om ekonomi i boken om samhälle
 • Vi arbetar med arbetsblad
 • Vi tittar på film
 • Vi har genomgångar och diskuterar
 • Vi samarbetar med ämnet matematik där eleverna ska skapa en budget
 • Vi skriver en argumenterande text där eleverna får välja att skriva om "Vad behöver ett barn i din ålder? Borde man få månadspeng? Hur mycket?", "Våra köp påverkar miljön, hur kan vi bidra till en hållbar utveckling ekonomiskt?" eller "Hur kan vi hjälpa fattiga barn i världen att få en bättre levnadsstandard?" 
 • Kunskapskoll

Viktiga begrepp

 • privatekonomi
 • arbete
 • inkomst
 • utgift
 • konsumtion
 • skatt
 • kommun, landsting och stat
 • levnadsstandard
 • fattigdom

 

Bedömning

Se nedan Kopplingar till läroplanen

Du visar dina kunskaper genom att:

 • vara aktiv under lektionen
 • delta i diskussioner
 • göra uppgifter
 • skriva en argumenterande text
 • kunskapskollen

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6