Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati - diktatur

Skapad 2018-05-15 10:20 i Tullbroskolan Falkenberg
Du kommer att få lära dig om mänskliga rättigheter samt skyldigheter. Du kommer också få lära dig om vad demokrati och diktatur innebär och vad det har för betydelse och hur det påverkar världen över.
Grundskola 6 – 7 Samhällskunskap
Du kommer få lära dig om vad demokrati och diktatur innebär och vad det har för betydelse och hur det påverkar världen över.

Innehåll

Du kommer att få lära dig att:

 • uttrycka dig och värdera olika ståndpunkter som bland annat rör demokrati och mänskliga rättigheter. 
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokrati

Du kommer att få lära dig om:

 • demokrati
 • diktatur
 • hur det fungerar i några olika länder världen över
 • hur Sveriges samhällsstruktur är uppbyggt 

Du kommer att få lära dig genom:

 • läsa och diskutera texter 
 • se på film samt nyhetssändningar
 • gemensamma genomgångar samt individuella

Du kommer bli bedömd på din förmåga att:

 • redogöra för vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas
 • Förstå skillnader och likheter mellan demokratiska och diktatoriska system
 • använda dig av begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: