👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diktanalys - VT 18

Skapad 2018-05-15 10:29 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola F
I denna uppgift ska du visa att du kan läsa, sammanfatta innehållet samt tolka fram budskapet i dikten. Du ska även visa att du kan dra kopplingar mellan dikten och tiden/ samhället som dikten skrivits under.

Uppgifter

Matriser

Diktanalys

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsa och förstå
Du läser dikten och visar viss läsförståelse men du har svårt att göra sammanfattningar av diktens handling, personer och miljö.
Du läser dikten och visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av diktens handling, personer och miljö.
Du läser dikten och visar en god läsförståelse genom att göra utvecklande sammanfattningar av diktens handling, personer och miljö.
Aspekt 2
Analysera/ se samband/ Dra slutsatser
Du visar viss läsförståelse genom att du gör mycket enkla kommentarer kring diktens innehåll och budskap,
Du visar grundläggande läsförståelse genom att du gör enkla tolkningar kring diktens innehåll och budskap. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå, använd dig av egna erfarenheter eller andra kunskaper som t ex filmer eller andra böcker när du tolkar och gör jämförelse. Då visar du att du förstår budskapet och analyserar innehållet.
Du visar god läsförståelse genom att du gör utvecklande tolkningar kring diktens innehåll och budskap.
Aspekt 3
Koppling mellan litteratur och samhälle
Du behöver stöd för att utveckla ditt resonemang om tiden som dikten skrivits under.
Du kan enkelt förklara hur dikten påverkats av den tid den skrivits i. Detta visar du genom att ge något exempel från dikten med koppling till det du lärt dig/ kan om det aktuella samhället.
Du kan förklara hur dikten påverkats av den tid den skrivits i. Detta visar du genom att ge flera konkreta exempel från dikten utifrån det du lärt dig och visar på några få kopplingar till samhället och dess förändringar
Aspekt 4
Språkligt skriftligt
Du kan med stöd skriva en enklare text, som du varierar något.
Du använder ett enkelt språk och varierar det något. Vissa felaktigheter förekommer i din text.
Du använder ett varierat språk. Din text är till övervägande delen korrekt och innehåller få språkfel.