👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp- Jag i nian

Skapad 2018-05-15 10:43 i Västerholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Presentation av dig själv, reflektion över din tid i skolan samt tankar om framtiden.

Matriser

Sv SvA
Betygsmatris skriva

För att nå kunskapskraven för de olika nivåerna ska du:

E
C
A
Innehåll
Texten har viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, skrivregler och struktur.
Texten har relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, skrivregler och struktur.
Texten har god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, skrivregler och struktur.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar genom styckeindelning, inledning och avslutning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad genom t.ex. konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden är enkel.
Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande och varierat. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och fungerande.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken.
Betyg
E
C
A