👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel - VT18

Skapad 2018-05-15 11:01 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola F Svenska som andraspråk
I denna uppgift ska du visa att du kan skriva en debattartikel, som består av information som du sökt, valt ut och sammanställt från olika källor, för att underbygga dina argument. Du ska även visa att du kan källhänvisa, citera och ha en struktur som passar texten du skriver.

Matriser

SvA
Debattartikel

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Skriva Språkligt Struktur
Du kan med stöd av andra skriva en enklare text, som du varierar något. Du kan med hjälp av andra skriva en argumenterande text som innehåller alla väsentliga delar och är någorlunda tydlig.
Du använder ett enkelt språk och varierar det något. Vissa felaktigheter förekommer i din text. Vad gäller den argumenterande texten är den överlag tydlig och intressant.
Du använder ett varierat språk. Din text är till övervägande delen korrekt och innehåller få språkfel. Vad gäller den argumenterande texten är den tydlig och intressant
Du använder ett mycket varierat språk. Din text är korrekt och innehåller nästan inga språkfel. Vad gäller den argumenterande texten är den tydlig, intressant och effektiv
Aspekt 2
Argumentation Tydlighet Övertygelse
Du behöver hjälp med att göra din ståndpunkt tydlig. Du kan med hjälp av andra lyfta fram argument som stödjer din åsikt.
Din ståndpunkt är tydligt presenterad. Dina argument stöder ståndpunkten.
Din ståndpunkt är tydligt presenterad. Dina argument är ganska underbyggda med hjälp av fakta såsom undersökningar, statistik mm. Motargument används och bemöts på ett någorlunda bra sätt.
Din ståndpunkt är tydligt presenterad. Dina argumenten är väl underbyggda av fakta såsom undersökningar, statistik mm. Även känslor används som ett sätt att övertyga läsaren. Motargument används och bemöts på ett bra sätt som gynnar dina argument.
Aspekt 3
Källhänvisning
Du kan med stöd av andra källhänvisa något.
Du källhänvisar enkelt och fogar in källan i texten på ett smidigt sätt. Du hänvisar inte till många källor.
Du har relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Du fogar in källhänvisningen i din text och hänvisar till många olika källor.
Du har välutvecklade källhänvisningar, citat och en god struktur. Du fogar in källhänvisningarna väl i din text och hänvisar till många olika källor.