👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys (samtida fotografier)

Skapad 2018-05-15 11:29 i Axonaskolan Grundskolor
Under det här arbetet ska du göra en muntlig presentation om en konstnär och en analys av ett konstverk som presenteras med hjälp av Google Presentation.
Grundskola 7 – 9 Svenska Bild
Under det här arbetet ska du beskriva och analysera modern fotokonst utifrån frågorna i mallen för bildanalys. Det här är ett ämnesövergripande arbete mellan bild och svenska.

Innehåll

Mall för bildanalys (samtida fotografier):

Beskriv bilden. Vad ser du?

1. Vad föreställer bilden? Är det till exempel ett landskap, ett porträtt, en interiör, en händelse, eller vad? Var i bilden är de olika objekten placerade?

2. Hur skildras personerna i bilden? Om konstverket saknar människor eller andra levande objekt, varför tror du konstnären valt att utesluta dessa? Vilka relationer har de till varandra? Är det skillnad i hur kvinnor och män eller flickor och pojkar skildras? Hur skildras barn respektive vuxna i bilden?

3. Beskriv blickarna. Vem tittar på vem och vad får det för betydelse för hur du uppfattar de avbildade? Tänk även in din egen blick – vad spelar den för roll?

4. Beskriv miljön. Vad spelar den för roll? Är den dramatisk, lugn, trollsk, kall, varm? Var är bilden tagen tror du? Motivera vad det är i bilden som får dig att uppleva den på detta sätt.

5. Hur har konstnären arbetat med förhållandet mellan ljus och skugga i bilden. Är det ett jämnt ljus över bilden eller finns det en ljuskälla varifrån ljuset faller in i bilden? Verkar ljus och skugga spela en viktig roll i bilden? På vilket sätt i så fall?

6. Om verket har en titel, hur relaterar den till konstverket? Hjälper den dig att förstå eller inte? Är den motsägelsefull eller beskrivande? Tror du att konstnären hade något syfte med titeln, i så fall vilken?

7. Jämför! Vad tänker du på när du ser bilden? Vilka likheter och skillnader kan du se med ditt eget liv? Har du upplevt något liknande? Vad?

Bildens syfte och sammanhang

Få konstverk har tillkommit av en slump. De flesta konstnärer, då som nu, skapar sina verk för en uppdragsgivare eller tänkt betraktare. Konstverken ska ofta fungera i ett givet sammanhang: på stan, i ett hem, på ett museum etc. Även konstnärer som arbetar medvetet med slumpen, som till exempel Strindberg, har ofta ett medvetet syfte med sina verk.

8. Varför gjordes bilden tror du? Skulle den påverka och förändra människors uppfattning och beteende eller var den i första hand något vackert att se på? Var den något som skulle få betraktarna att drömma sig bort? Skulle den kittla fantasin, uppröra eller kanske bekräfta någons status?

9. Vilket budskap har konstverket? Vad tror du fotografen vill förmedla med bilden? Motivera din åsikt! Vad tycker du?

10. Engagerar det här konstverket dig? Beskriv dina känslor och motivera varför du känner som du gör

11. Vad tänker du på när du ser den här bilden? Ger den dig några associationer? Väcker konstverket minnen? Beskriv!

Sammanhang/kontext

Ett konstverk gjordes i och existerar alltid i ett sammanhang. Svar på frågor som vem som har gjort det, varför och för vem, bidrar till förståelse och tolkning av verket. Frågorna här är av mer undersökande karaktär och kräver att du tar reda på fakta och information från andra källor än själva bilden.

12. När är konstverket gjort tror du? Varför tror du det?

13. Vad kan du spåra från konstnärens samtid* i verket?

*från den tid då bilden skapades

 

Uppgifter

 • Bildanalys (samtida foto)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9