Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text

Skapad 2018-05-15 12:07 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 9 Svenska
En utredande text ska öka förståelsen hos läsaren och ge ökade kunskaper. I din utredande text bearbetar du ett speciellt problem eller ämne och resonerar dig fram till en väl underbyggd slutsats.

Innehåll

Mål

Målet med arbetet är att du ska kunna skriva en utredande text med god struktur. Du ska kunna använda dig av korrekta källhänvisningar och de språkliga normer som kännetecknar sakprosan.

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att resonera kring de ämne som du har valt. 

Undervisning och genomförande

Du kommer att använda svenskalektioner för att utreda, förklara och förtydliga det ämnesområde du valt. Vi kommer att använda oss av en mall för vetenskapligt skrivande.

Din text ska innehålla:

- beskrivningar och förklaringar

- ämnesrelaterat språk och ordval

- fungerande struktur (utgå från mallen)

- referat, citat och källhänvisningar

- referatmarkörer

- tydlig styckeindelning

 

 
 

Uppgifter

 • Utredande text

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Utredande text - Matris för bedömning i svenska

- >
- >
- >
Genremedvetenhet
Texten är till stor del anpassad till ämnet. Du skriver objektivt.
Texten är anpassad till ämnet. Du skriver i objektivt och använder till viss del ett sakligt/formellt språk.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt. Du skriver objektivt och använder genomgående ett sakligt/formellt språk.
Struktur
Strukturen är tydlig. Början och slut hänger ihop. Du har inledning, avhandling, analys och sammanfattning. Du beskriver någon eller några orsaker till problemet.
Strukturen är tydlig och har ett relativt tydligt fokus på ämnet. Du har inledning, avhandling, analys och sammanfattning. Du beskriver flera orsaker till problemet samt ger något förslag på lösning.
Texten är tydlig, fokuserad och saklig. Du har inledning, avhandling, analys, sammanfattning. Du beskriver nyanserat orsaker till problemet samt ger förslag på lösningar.
Språk:
Ordval, variation
Texten visar ett begränsat ordval.
Ordvalet i texten är varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet.
Meningsbyggnad, grammatik, stavning
Meningsbyggnaden är enkel. Texten innehåller talspråkliga ord. Det förekommer stavfel.
Meningsbyggnaden är relativt varierad. Texten innehåller enstaka talspråkliga ord. Några få stavfel kan förekomma.
Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket väl i texten.
Användning av skiljetecken och styckeindelning
Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Styckeindelning finns till viss del.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Användningen av liten och stor bokstav är korrekt. Texten är styckeindelad.
Texten innehåller ett korrekt och variationsrikt bruk av skiljetecken och andra skrivtecken. Styckeindelningen är genomtänkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: