👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen och De mänskliga rättigheterna

Skapad 2018-05-15 13:15 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Svenska Samhällskunskap Bild
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna samt barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

  • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
  • utrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

 

 

Arbetssätt och redovisning:

Vi kommer att arbeta med material från bland annat Rädda Barnen och Unicef.

Vi kommer att läsa texter, titta på kortare filmer, analysera artiklarna i Barnkonventionen och ha diskussioner både i grupp och helklass.

Varje elev får illustrera en av artiklarna i Barnkonventionen. Vi redovisar sen muntligt för varandra. Eleverna lär sig att människor har mänskliga rättigheter och att barn dessutom har speciella rättigheter som många länder har förbundit sig till.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

  • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
  • utrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

 

Du visar att du nått målen genom att delta i våra diskussioner, uttrycka egna åsikter samt arbeta med de olika arbetsuppgifterna. Du kan redogöra för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.