Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och Rätt Åk 5

Skapad 2018-05-15 14:10 i Ugglums skola Partille
Den här mallen använder vi för pedagogiska planeringar.
Grundskola 5 Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med lagar, regler och normer i vårt samhälle samt konsekvenser när dessa bryts.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Vi ska lära oss om varför vi har lagar, regler och normer.

Skillnad mellan grundlagarna och andra lagar.

Hur brottslighet påverkar vårt samhället.

 

Hur arbetar vi?

 Vi kommer att varva lektionsarbetet med textläsning och faktafilm med efterföljande diskussioner samt instuderingsuppgifter och genomgångar. 

Så bedömer jag era kunskaper:

Att du har grundläggande kunskaper om lag och rätt i olika sammanhang i vårt samhälle. 

Att du kan använda och förstå de begrepp vi lär oss.

Att du aktivt deltar i undervisningen och hur du slutför de uppgifter som vi arbetar med.

Att du aktivt deltar i diskussioner.

Att du kan motivera dina åsikter skriftligt och muntligt.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Grundmatris Ugglum Åk 5

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Du förstår och kan använda dig av de begrepp vi gått genom som handlar om lag och rätt.
Mål
Du har visat grundläggande kunskap om hur vårt samhälle fungerar genom att ge exempel på hur lag och rätt kan hänga ihop med sociala, ekonomiska, mediala och politiska frågor.
Mål
Du kan identifiera och resonera om vardagliga samhällsfrågor ur mer än ett perspektiv både muntligt och skriftligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: