👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell - VT 18 senaste

Skapad 2018-05-15 14:41 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola F
Novell

Matriser

Novell - VT 18 senaste

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Språkligt Skriftligt Novellens struktur
Du kan med stöd av andra skriva en enklare text, som du varierar något. Du kan med hjälp av andra skriva en novell som innehåller alla väsentliga delar och är någorlunda tydlig.
Du använder ett enkelt språk och varierar det något. Vissa felaktigheter förekommer i din text. Vad gäller novellen är den överlag tydlig och intressant.
Du använder ett varierat språk. Din text är till övervägande delen korrekt och innehåller få språkfel. Vad gäller novellen är den tydlig och intressant
Du använder ett mycket varierat språk. Din text är korrekt och innehåller nästan inga språkfel. Vad gäller novellen är den tydlig, intressant och effektiv.
Aspekt 2
Gestaltning Personbeskrivningar Miljöbeskrivningar
Du kan med stöd av andra göra enkla personbeskrivningar Du kan med stöd av andra göra enkla miljöbeskrivningar
Din text har enkla personbeskrivningar. Till exempel ålder och utseende. Din text har enkla miljöbeskrivningar. Till exempel skildringar av de vanligaste sinnena som syn och hörsel.
Din text innehåller i stort tydliga och detaljerade personbeskrivningar. Till exempel att du på ett bra sätt beskriver hur personerna ser ut och beter sig. Din text innehåller i stort tydliga och detaljerade miljöbeskrivningar. Till exempel att du skildrar miljön så man nästan känner sig förflyttad till platsen.
Din text har detaljerade och tydliga personbeskrivningar rakt igenom. Du levnadsgör personerna så de känns verkliga. Din text har detaljerade och tydliga miljöbeskrivningar. Du skildrar miljön på ett sådant sätt att man som läsare lever sig in i stämningen.