👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2018-05-15 15:05 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Du ska få lära dig om källsortering, återvinning, konsumtion och hållbar utveckling.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med frågor som:

Vad menas med hållbar utveckling?
Vad är återvinning?
Varför ska vi återvinna och återanvända?
Vad är källsortering?
Hur sorterar man på en återvinningsstation?
Hur tar vi bäst hand om oss själva, vår miljö och vår planet?
Vad kan jag göra för att bidra till en hållbar utveckling?

Du kommer att:

- lära dig mer om olika material
- se filmer som handlar om hållbar utveckling, källsortering och återvinning
- besöka en återvinningsstation och där sortera skräp som du plockat
- lära dig om konsumtion bl.a. genom att återanvända saker
- ta del av rollspel
- uppleva naturen med dina sinnen
- delta i värderingsövningar och diskussioner.

 

Du ska:

- känna till vad några olika föremål är tillverkade av för material.

- känna till hur du kan källsortera olika hushållssopor

- kunna resonera kring hur du kan bidra till en hållbar utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3