👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fatta rätt beslut! Kortprojekt åk 8 vt18 (so, sv)

Skapad 2018-05-15 16:45 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Projektet är ett tre-dagars projekt (heldagar) som förbereds och efterarbetas på ordinarie lektioner veckan för.
Grundskola 8 Religionskunskap Svenska Samhällskunskap

I vår vardag ställs vi ibland inför svåra beslut. Hur fattar du beslut? Och vad grundar du dessa på? Hur gör vuxna? Hur gör man t ex på akuten med många sjuka? På Sony när de ska säga upp personal?

Innehåll

Mål

Målet med projektet är att du:

 • Förstå hur olika företag och organsitioner fattar beslut
 • Förstå hur du själv fattar beslut i din vardag
 • Vilka etiska modeller som ligger till grund för olika sätt att besluta

Arbetets innehåll

Du arbetar till största delen under kortprojektet 2-4maj samt under lektionerna i so veckan före


Arbetssätt och redovisningsform

Under projektet kommer ni att:

 • samarbeta
 • diskutera
 • läsa tidningsartiklar
 • läsa faktasidor
 • se TV-program
 • intervjua personer som tar beslut
 • skapa en beslutsguide

Visa din kunskap - Bedömning

Efter projektet bedömer vi:

 • kvalitén i beslutsguiden - sh, rel (gruppuppgift)
 • kvalitén och din skrivuppgift där du visar att du kan använda olika etiska modeller - rel (enskilt)

Reflektion

Titta igenom siten med alla beslutsguider.

Reflektera över projektet genom att fortsätta följande meningar: 

Med projektet lärde jag mig...

Det mest användbara jag tar med mig från projektet är...

Jag blev förvånad över...

Jag skulle ha fått ut mer av det här arbetsområdet /projektet om...

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Re  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  C 9

Matriser

Re Sv Sh
Fg - Fatta rätt beslut! Kortprojekt åk 8 (so, sl, sv)

Bedömning av enskild skrivuppgift: Fatta rätt beslut med hjälp av etiska modeller

Resonera
Du försöker diskutera (resonera) fram ett ställningstagande.
Du tar ställning och förklarar på ett grundläggande sätt hur du kom dit.
Du tar ställning och förklarar tydligt hur du kom dit.
Du tar ställning och förklarar ditt ställningstagande ur olika synvinklar.
Etisk modell
Du har inte med någon etisk modell.
Du nämner en passande etisk modell.
Du använder en passande etisk modell när du förklarar ditt ställningstagande.
Du använder större delen av modellens innehåll när du förklarar ditt ställningsstagande.
Etiska begrepp
Du försöker använda ett eller flera etiska begrepp men det blir inte helt rätt.
Du använder etiska begrepp på ett begripligt sätt.
Du använder etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.