👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa din egen Grej of the week!

Skapad 2018-05-15 16:50 i Oxledsskolan F-6 Partille
Eleverna skapar egna Grej of the week.
Grundskola 4 – 6 Kemi Historia Biologi NO (år 1-3) Fysik Engelska Svenska Religionskunskap Idrott och hälsa Matematik Musik SO (år 1-3) Samhällskunskap Teknik Svenska som andraspråk Bild Geografi
Vi har under läsåret haft minilektioner genom Grej of the week! Nu ska du ensam eller tillsammans med någon skapa din eller er egen Grej of the week för att sedan presentera den för resten av klassen. Det blir kul!

Innehåll

Syfte

Syftet med temat är att du ska få lära dig att skapa presentationer, tala inför grupp, kombinera bild och ord för att förstärka ditt budskap samt lära dig mer om hur du kan söka information och vikten av källkritik samt källhänvisningar. 

Hur?

Du kommer att få arbeta enskilt eller i grupp: du väljer själv om du vill skapa en egen presentation eller om du vill arbeta tillsammans med en till två kamrater.

I helklass presenterar läraren en Grej of the week (GOTW) som visar vad GOTW är och hur en GOTW kan byggas. 

Du/Ni väljer ett ämne som intresserar dig/er. 

Tillsammans tittar vi på några gamla GOTW för att påminna oss om hur de kan se ut och på vilket sätt man kan få presentationen att kännas intressant och tydlig att titta på.

Tillsammans går vi igenom hur en muntlig framställning kan göras med hjälp av en powerpoint, t.ex. att all text inte står med utan att man har stödord på presentationen och sen kan mer om ämnet som man berättar utantill.

Tillsammans går vi igenom vilka sidor som kan vara lämpliga att använda som sökmotorer (och varför just de är lämpliga till skillnad från andra), att man kontrollerar den fakta man har hittat genom att söka information från flera olika källor, hur källhänvisningar går till och vikten av att man talar om var den information man funnit kommer ifrån. 

När presentationen är klar så kommer du/ni få möjlighet att presentera den för resten av klassen.

 

Bedömning

Bedömningen sker löpande under arbetets gång och jag kommer bedöma:

* att du deltar aktivt på lektionerna

* att du tar ansvar för ditt/ert arbete

* att du är källkritisk vid val av källa

 

Utifrån kunskapskraven kommer jag bedöma:

* att du kan söka efter relevant information ur några källor samt kritiskt granska den

* att din presentation innehåller ämnesspecifika ord

* att du kan kombinera text och bild

* att du i din presentation beskriver ditt valda område på ett sådant sätt att innehållet tydligt framgår

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Kunskapskrav
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6