👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Natur- och kulturlandskap och naturresurser

Skapad 2018-05-15 17:56 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Vi ska arbeta med Sveriges geografi och titta närmare på våra landskap, största städer, tätorter, vatten och berg. Vi ska lära oss om Sveriges olika naturtyper och vilka naturtillgångar vi har i Sverige.
Grundskola 5 Geografi Svenska
Du ska få lära dig om olika typer av naturlandskap och kulturlandskap och veta vilka som skapats av människor. Du ska även få lära dig vad en naturresurs är och vilka som är förnybara och vilka som inte är förnybara. Hur vi använder naturresurser idag och fundera gemensamt på hur vi kan göra i framtiden.

Innehåll

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper:

 • Du ska känna till Sveriges olika naturtyper till exempel fjäll, jordbrukslandskap, skogsbygd och stadsmiljöer.
 • Du ska jämföra och se skillnader/likheter om hur det ser ut i olika delar av Sverige.

Undervisning och arbetsformer:

 • Du ska få läsa faktatexter om natur- kulturlandskap samt naturresurser gemensamt eller enskilt.
 • Du ska få skriva en faktatext där du berättar och förklarar vad du har lärt dig.
 • Du ska få arbeta med kartor.
 • Du ska få se på film
 • Du ska få delta i muntliga genomgångar och diskussioner.

Bedömning:

 • När vi är klara med arbetat kring vilka olika typer av natur- och kulturlandskap och naturresurser det finns, bedöms du utifrån hur du har deltagit under arbetet, dels muntligt men även skriftligt. Ni kommer även få ett "visa vad du kan test" för att visa era kunskaper. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6