👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanställning av nationella prov i matematik vårterminen 2018

Skapad 2018-05-16 08:39 i Oskarskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Matematik
Sammanställning av Nationella prov vt-18 Matematik år 3

Innehåll

 

Matriser

Ma
Sammanställning av nationella prov i matematik vt-18

Delprovsresultat

N: nått kravnivån, EN: ej nått kravnivån
EN
N
Delprov A – gruppuppgift:
A1 Begreppsförmåga – visar kunskap om olika begrepp i uppgiften som till exempel plus, summa, udda, addition. A2 Kommunikationsförmåga – deltar i samtalet kring uppgiften. A3 Resonemangsförmåga – för och följer och/eller motiverar enkla resonemang kring uppgiften. A4 Problemlösningsförmåga – tolkar och/eller urskiljer likheter och skillnader mellan uttrycken i uppgiften. Kravnivå: minst tre av fyra kriterier.
Delprov B – Sannolikhet och statistik:
B1 Statistik, sannolikhet och kombinatorik. Kravnivå: 10 poäng (totalt 15)
Delprov C – Taluppfattning och tals användning:
C1 Tolka en uppgift till matematiska symboler och komma fram till ett svar. Kravnivå: 10 poäng (totalt 16)
Delprov D – Geometri
D1 Symmetri, massa och lösa enkla problem. Kravnivå: 10 poäng (totalt 16)
Delprov E – Taluppfattning och tals användning samt Samband och förändring.
E1 Problemlösning. Kravnivå: 9 poäng (totalt 16)
Delprov F – Taluppfattning och tals användning
Välja och använda skriftliga räknemetoder. Kravnivå: F1 Uppgift 1-4: 5 poäng (totalt 8)
Delprov F – Taluppfattning och tals användning
Välja och använda skriftliga räknemetoder. Kravnivå: F2 Uppgift 5-8: 4 poäng (totalt 8)
Delprov G – Taluppfattning och tals användning samt Algebra:
Uppdelning av tal, tal i bråkform, uppskattning, lösa enkla problem, huvudräkning, likhetstecknets innebörd. Kravnivå: G1 Uppgift 1-8: 9 poäng (totalt 13)
Delprov G – Taluppfattning och tals användning samt Algebra:
Uppdelning av tal, tal i bråkform, uppskattning, lösa enkla problem, huvudräkning, likhetstecknets innebörd. Kravnivå: G2 Uppgift 9-11: 9 poäng (totalt 12)