👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Muntliga resonemang

Skapad 2018-05-16 08:51 i Vallåsskolan Halmstad
Leda och delta och föra ett samtal framåt.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Pratar gör du hela dagarna, med dina kamrater, lärare, kompisar och andra runt omkring dig. men under några veckor kommer du att få träna på att förbereda och föra ett lärande samtal i en mindre grupp. Att inleda ett samtal utifrån ett bestämt ämne, ´lyssna, ställa frågor och framföra åsikter som för samtalet framåt är kanske lite klurigare än att prata spontant i vardagen. Tanken är att du ska få träning i lärande samtal under ett antal lektioner.

Innehåll

     Syfte - förmågor från kursplanen:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

     Centralt innehåll:

 • att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatt huvuddragen i vad som sagts.
 • ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • skillnader i språkanvändningen beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

     Arbetsgång: i undervisningen kommer vi att:

 • genomgång av vad man ska tänka på i hur man inleder, för samtalet framåt och avslutar. Vilken betydelse har kroppspråket och hur gör man för att alla i  gruppen ska komma till tals?
 • högläsning av texten Rosas buss
 • reflektioner och diskussioner i par/mindre grupper och helklass utifrån texten Rosas buss
 • läsa, reflektera och sammanfatta innehållet i en text enskilt (förberedelse inför bedömningstillfället).

     Bedömning: Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

 • leda och föra samtal/diskussion framåt samt delta i diskussion utifrån ett förutbestämt ämne i en mindre grupp.

     Tidsplan:  v. 21-22

Matriser

Sv SvA
Halmstad Svenska - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.