👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2018-05-16 08:56 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Här kommer du att få lära dig om vikingarnas liv.
Grundskola 4 – 6 Historia Religionskunskap
Vi ska lära oss om hur människorna levde, bodde och försörjde sig på vikingatiden. Titta på vilka särskilda händelser som skedde under den tiden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi jämför vikingatiden med nutiden och andra perioder vi läst om, både genom hur de levde sitt vardagsliv och deras tro.

Vi jämför hur de reste och hur vi reser idag.

 

Bedömning - vad och hur

Vad:
Kunna jämföra järnåldern, vikingatid och nutid när det gäller boende, mat, kläder och resor.
Veta lite om olika personers betydelse och jämföra med idag.
Veta och kunna berätta något om asatron.

Hur:
Läraren gör observationer.

Hur du sammanställer texter om de olika händelserna.

Ett test på vad du lärt dig.


 

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer du att arbeta:

Gemensamma genomgångar och diskussioner.

Skriva texter med hjälp av stödord.
Tillverka en bok om vikingarnas liv.
Se på film.
Tillverka ett eget vikingaskepp.
Läsa texter och diskutera i grupp.

Göra ett litet test om vad du lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  A 6