👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Ett författarporträtt - muntlig presentation

Skapad 2018-05-16 09:49 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 8 Svenska
Muntlig presentation av en författare.

Innehåll

Se bifogad fil "Ett författarporträtt".

Uppgifter

  • Ett författarporträtt

Matriser

Sv
Klassiska författare, presentation

Muntlig presentation

Har inte riktigt uppnått målen
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Förberedelser och planering
Inte förberedd inför presentationen
Du har förberett din presentation och känns ganska förberedd
Du har förberett din presentation väl och känns väl förberedd
Du har förberett din presentation grundligt och känns mycket väl förberedd
Innehåll - disposition
Har försökt att genomföra uppgiften men saknar många viktiga delar och strukturen är otydlig, vilket gör att det är svårt att hänga med
Du har en röd tråd och försöker hålla dig till den.
Du har en tydlig röd tråd med ordentlig inledning och tydlig avslutning. Tydligt planerad struktur
Du hade en effektfull inledning och avslutning och ditt material är strukturerat och genomtänkt.
Frihet från manus
Läser helt innantill från pappret och använder inte power pointen som stöd.
Du uttrycker dig klart och tydligt. Använder dig av mycket stödord och fastnar ibland i pappret. Använder pp till viss del som stöd för din redovisning
Du kan ditt material och framför det med viss självständighet (lite beroende av stödord). Använder pp som stöd.
Du kan ditt material mycket väl och framför det med inlevelse och självständighet, samt fångar publikens intresse.
Publikkontakt
Du har ingen kontakt med publiken
Du har viss ögonkontakt med din publik.
Du har relativt god ögonkontakt med publiken och håller delvis kvar deras intresse.
Du har mycket god kontakt med publiken och håller kvar publikens intresse under hela redovisningen
Röstläge/tempo
Svår att höra, talar otydligt/tyst, mumlar.
Talar otydligt ibland, men hörs för det mesta. Något monotont röstläge.
Talar tydligt och viss variation i röstläget finns.
Talar tydligt och anpassar rösten efter innehållet i redovisningen.
Kroppsspråk
Inget kroppsspråk. Känns väldigt stelt och onaturligt.
Använder lite gester och mimik. Något stelt ibland.
Använder ett bra kroppsspråk med gester och mimik som är väl passande för talsituationen. Naturligt kroppsspråk.
Mycket bra inlevelse. Stor variation och mycket passande för talsituationen. Naturligt kroppsspråk.
Kunskap om författaren/innehåll redovisningen
Du visar inte att du har kunskap om författaren
Innehållet i din redovisning är något tunn och hade kunnat utvecklats mer.
Din redovisning visar att du har relativt goda kunskaper om författaren och dennes liv och verk och detta framgår tydligt för publiken.
Din redovisning visar att du har mycket goda kunskaper om författaren och dennes liv och verk och detta framgår mycket tydligt för publiken.