👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensambelspel- Hey Jude

Skapad 2018-05-16 10:03 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Musik
Vi ska tillsammans lära oss att spela "Hey Jude" av The Beatles på olika instrument.

Innehåll

Lpp- Hey Jude åk 6

 

 

Innehåll (vad vi ska göra):

Vi ska lära oss att sjunga och spela låten “Hey jude” (The Beatles) tillsammans i ensemble.

 

Centralt innehåll (vad som står i lgr11):

- Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

- Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
- Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
- Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

 

Kunskapskrav (vilka mål vi ska arbeta med):

- kunna bilda ett dur-ackord på klaviatur

- kunna spela några ackord på klaviatur/gitarr

- kunna delta i gemensam sång
- kunna delta i gemensamt ensembelspel på rytminstrument, slagverksinstrument och klanginstrument
- kunna samtala och resonera om sitt eget musicerande
- kunna samtala och resonera om andras musicerande

Genomförande (hur vi ska arbeta):

Vi kommer att gå igenom hur en spelar ackord på piano och gitarr, basslingan och trumkompet i halvklass eller mindre grupp.

Vi kommer att öva på sången med melodi och stämma.

Vi kommer att spela tillsammans med rotation, alla ska pröva att spela de olika instrumenten.

Vi kommer att spela upp för varandra i halvgrupp och analysera vårt gemensamma musicerande.

 

Bedömning (vad jag kommer att titta på)

I slutet av projektet kommer jag att titta på och bedöma din förmåga att:

  • sjunga i grupp

  • Spela ackord på gitarr

  • Spela ackord på piano

  • Spela en basstämma

  • Spela en slagverksstämma

  • Att analysera och resonera kring ditt egna och andras musicerande.Musik ska byggas utav glädje! :)