👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EN - ÅR 9, VT18: "DEBATE" eller "ORD & GRAMMATIK

Skapad 2018-05-16 10:22 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Debatt och skrivarstrategier är i fokus i denna LPP som är indelad i två sektioner - skriva och tala
Grundskola 9 Engelska
Under denna LPP som är den sista i grunsdkolan har du möjlighet att välja mellan två arbetsområden: "Debate" eller... "Ord och grammatik". Du ska välja det du känner mest motivation för och det du anser att du behöver stärka/träna mest.

Innehåll

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH RIKTLINJER

I Lgr11 under rubriken ”Övergripande mål och riktlinjer” har vi för detta arbetsområde valt att särskilt lyfta fram följande:

SYFTE FÖRMÅGOR

Genom undervisning i ämnet engelska ska eleverna under detta arbetsområde sammanfattningsvis ges möjlighet att utveckla sin förmåga att:

 

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 

METOD OCH INNEHÅLL

DEBATE:

En stor del av språket handlar om hur vi kommunicerar med andra och vår förmåga att använda den engelska vi kan för att förmedla ett budskap – berätta, beskriva, förklara och motivera. Under denna period ska vi träna vår muntliga förmåga i genren "debatt" och i slutet av perioden kommer ni som valt detta arbetsområde att ställas mot varandra i en lagdebatt.

 

ORD & GRAMMATIK 

För dig som behöver/vill stärka upp din ordkunskap och grammatik är detta arbetsområdet för dig. Du kommer att få arbeta med ett häfte där du tränar nya, och repeterar gamla ord för att bygga ut och bli tryggare i språket.

PROCESS

v.20
onsdag: LPP-genomgång och uppstart

Fredag - Lagarbete inför debatt  /  Arbete med ord/grammatik


v. 21
onsdag: Lagarbete inför debatt  /  Arbete med ord/grammatik

Fredag: Debate / Kunskapskoll för de som arbetat med ord och grammatik

 

BEDÖMNING

Bedömning sker i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9