👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bobbo hälsar på

Skapad 2018-05-16 10:54 i Kullen Örebro
Förskola
”Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.” LPfö 98 rev. 2010. Vi vill lyssna på våra barns önskemål och samlar dessa på en lapp på avdelningen. Ett önskemål är att få ta hem Bobbo.

Innehåll

Varför har vi valt detta innehåll?

Barnen har önskat att få ta med Bobbo hem. Därför tänkte vi att Bobbo nu innan sommaren får följa med hem till de barn som vill. Vi skickar också med en frivillig uppgift; barnen får ta kort på Bobbo på valfritt ställe och sedan berätta för sina kompisar på samlingen om det. Detta ger träning i att stå i fokus och berätta för sina kompisar men också i att lyssna på varandra. 

Vad vill vi att barnen ska uppleva? 

Glädje i att få ta med sig Bobbo hem från förskolan. 

Vi vill att barnen upplever att de blir lyssnade på och att de kan ha inflytande i sin vardag på förskolan. 

Stärka självkänslan genom att sedan få berätta för kompisar om besöket och bli lyssnade på. 

Skapa nyfikenhet för bilder och att få prova på att fotografera. 

Vilken metod använder vi för skapa bästa tänkbara förutsättning för lärandet?

Bobbo får sova över hos barnet en natt och kommer också att ha med sig en kamera. Uppgiften blir att ta ett kort med Bobbo på valfritt ställe. Sedan får barnen berätta om detta på samlingen. Detta är såklart frivilligt och vi kommer att fråga varje barn om de vill. 

Vi kommer att uppmuntra barnen att lyssna på varandra och att turas om att tala.

Vi kommer att dokumentera genom att spara barnens bilder och sätta upp de på avdelningen.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016