👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - läsa, skriva, tala

Skapad 2018-05-16 11:02 i Stadsskogenskolan Alingsås
Ett arbete där eleverna lär om engelsktalande områden/länder i världen och där de får arbeta med att uttrycka sig i tal och skrift.
Grundskola 5 Engelska
Arbete i engelska åk 5 - vårterminen

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Eleverna ska utveckla sin förmåga att:

 • uttrycka sig i tal och skrift

 • förstå engelska texter
 • planera och genomföra en muntlig redovisning för klassen

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att:

 • få läsa texter och se på filmer om engelsktalande länder.
 • få ta reda på fakta om ett av länderna och redovisa för klassen på valfritt sätt, t.ex. Key Note. 
 • få lyssna på redovisningar om olika engelsktalande länder.
 • få träna dig på att läsa olika engelska texter och svara på olika frågor
 • skriva enkla texter om tex dig själv
 • förtydliga dina texter och muntliga framställningar genom att bearbeta och förbättra dem.

 

 

 

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

• formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

• använda olika strategier för att lättare kunna göra dig förstådd i samtal och olika former av redogörelser.

• förstå olika texter du läser

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom muntlig redovisning av fakta
 • I det fortlöpande arbetet med att läsa texter
 • Genom samtal med mig och med andra elever
 • Genom diagnoser i läsförståelse
 • Genom att skriva olika texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6

Matriser

En
Matris området Engelsktalande länder

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du förstår det viktigaste i enkla texter om bekanta ämnen.
Du förstår till stor del och uppfattar detaljer i enkla texter om bekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar viktiga detaljer i enkla texter om bekanta ämnen.
Tala
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och ganska sammanhängande.
Du formulerar dig relativt tydligt och i stort sett sammanhängande.
Skriva
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och ganska sammanhängande.
Du formulerar dig relativt tydligt och i stort sett sammanhängande.