👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi, sex och samlevnad, år 8, -18

Skapad 2018-05-16 11:26 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Inom detta område om människokroppen kommer vi att lära oss mer om sexualitet och relationer.
Grundskola 8 Biologi
Inom detta område om människokroppen kommer vi att lära oss mer om sexualitet och relationer.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Genomgångar, arbete både enskilt och tillsammans, besök på ungdomsmottagningen, filmer och delaktig i diskussioner

 

 

 

 

Visa vad du lärt dig


Var startar puberteten?
Vad är menstruation?
När sker ägglossning?
Vad sker befruktningen?
Har man mens/ägglossning när man är gravid?
Hur använder man en kondom på ett säkert sätt?
Vad säger smittskyddslagen?
Varför ska man testa sig för Klamydia?
Vilka könssjukdomar är orsakade av bakterier? Symtom och åtgärd ska finnas med.
Vilka könssjukdomar är orsakade av virusr? Symtom och åtgärd ska finnas med.
Hur fungerar preventivmedel som t ex hormonspiral, p-plåster, p-ring, p-stav och p-piller?

Dessa frågor ska du besvara och visa att du gjort - dvs inlämning. Detta arbete är även underlag för själva slutuppgiften.  

Tidsram

Arbetet startar vecka 20 och slutuppgift fredag vecka 22. 

Bedömning

Se aktuell arbetsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi, sex o samlevnad, år 8

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Samband som rör människokroppen
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.