👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora teknikutmaningen

Skapad 2018-05-16 11:47 i V Bodarna skola Alingsås
Arbeta med teknikhistoria, uppfinningar och 3D-ritning.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Skapa en uppfinning som hjälper dig i din vardag. Skriv ut den i en 3D-skrivare.

Innehåll

Ni ska jobba i team där ni tillsammans ska ta fram en uppfinning som hjälper dig i din vardag.  

Ni ska skissa upp er uppfinning på papper och CAD:a i Tinkercad.

Skriv ut en modell av er uppfinning på 3D-skrivare

Ni kommer att få utforma en lockande reklamaffisch till er produkt.

Vi kommer att ställa ut produkterna på Alingsås museum mellan den 8 - 21 maj. 

Förutom teknikprojektet så kommer du få prova att programmera i scratch och göra ett enkelt spel genom att visa att du kan göra tydliga instruktioner, dvs programmera.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Bedömningsmatris Teknik - Kunskapskrav åk 5

Teknik åk 5

I tabellen nedan hittar du kunskapsmålen inom ämnet teknik för åk. 5
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunicera
 • Tk  A 6
 • Tk  A 6
Eleven kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten och bidrar ibland till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt i samarbete med andra.
Eleven kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten och bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt i samarbete med andra.
Eleven kan genomföra enkla konstruktionsarbeten och bidrar ofta till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt i samarbete med andra.
Dokumentation
 • Tk  A 6
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser (även digitalt), modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Programmering
Koppling till matte och teknik
Eleven kan vet hur man kan utföra enkel programmering och få någon att utföra något via korta instruktioner muntligt.
Eleven kan vet hur man kan utföra enkel programmering och få någon att utföra något via korta instruktioner muntlig och i Scratch.
Eleven kan programmera utförligt i scratch. Förutom att instruera "Sprajten" hur den ska röra sig kan eleven använda flera variabler såsom poängräkning, ljud och flera "sprajter".