👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik i NO/Tk

Skapad 2018-05-16 12:12 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Teknik Kemi Biologi Fysik
Vi kommer varje dag i kontakt med information och artiklar på nätet och på sociala medier. Alla som skriver saker på nätet inte helt ärliga utan vill bara tjäna pengar på delningar och klick. Därför dyker det hela tiden upp fejk news i vår vardag. Det viktiga är att känna igen de och att inte dela de vidare.

Innehåll

Varför ska jag lära mig detta?

Vi kommer varje dag i kontakt med information och artiklar på nätet och på sociala medier. Alla som skriver saker på nätet inte helt ärliga utan vill bara tjäna pengar på delningar och klick. Därför dyker det hela tiden upp fejk news i vår vardag. Det viktiga är att känna igen de och att inte dela de vidare.

 

För vem eller vilka kan mina kunskaper vara värdefulla (verklig mottagare)?

Kunskaper om källkritik är viktiga både för dig och din omgivning. Det som du delar eller gillar på nätet och sociala medier sprids till andra som sedan kan sprida det vidare. Det gör att vi kan sprida okunskap och lögner.

 

Vad ska jag lära mig?

Du kommer att få lära dig mer om och öva på:

- Hur man kan söka på nätet

- Hur man väljer bland olika källor

- Hur man granskar en källa

- Hur man sammanfattar en källa

- Hur man källhänvisar i texten och skriver en källförteckning

 

Hur ska jag lära mig?

De kommer att få lära dig genom:

- Genomgångar

- Uppsats - uppfinnare

 

Hur ska jag visa mina kunskaper?

Genom att välja ut olika källor om en uppfinnare och hans uppfinning, hur dennes uppfinning har utvecklats genom åren och hur den påverkat samhället. Beskriv kortfattat hur uppfinningen kom till. Ta ut det viktigaste ur dina källor och sammanfatta. Använd källhänvisningar i texten och skriv en källförteckning. Avsluta med en motivera ditt val av källor och resonera kring varför de är trovärdiga med hjälp av stöd-mallen du blir tilldelad. Motiverar i slutet av din uppsats valet av källa.

Max 3 sidor, med bilder. Storlek 12 Times New Roman.

 

Förmågor

Du kommer att få öva på din kritiska och analytiska förmåga.

 

Viktiga ord och begrepp

Källa

Trovärdighet

 

Primär och sekundärkälla

Budskap

Syfte

Propagera

Vinklad bild

Fejk news

 

Uppgifter

 • Uppfinnare - Uppsats - Källkritik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Fy Bi Tk Ke
Källkritik

Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.