Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ankie och Margaretas Idrott år 1-3, Tallbackens Freinetskola

Skapad 2018-05-16 12:52 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Läsåret innehåller motorisk träning på olika vis, tex redskapsbanor och friidrottsövningar samt konditionstränande lekar där eleven även tränar samarbetsförmåga och hänsyn.

Vi kommer att använda de gymnastikredskap som finns i idrottshallen och arbeta med den egna kroppen som redskap.

Dessutom arbetar vi med olika bollspel samt konditionstränande lekar där eleven även tränar förmågan att leka och spela tillsammans med andra.

Läsåret innehåller också dans och annan rörelseaktivitet till musik, där eleven utvecklar sin förmåga att röra sig i takt till olika slags musik.

Under läsåret kommer eleverna i åk 3 att få simundervisning.

Under senare delen av vårterminen kommer verksamheten att bedrivas utomhus. Vi sysslar då med orienteringsövningar i närmiljön, friidrottslekar samt andra utomhusaktiviteter.

Innehåll

 

Bedömning

 

Följande förmågor kommer att bedömas:

Att aktivt deltaga i olika lekar och spel

Att använda grovmotoriska grundformer i lekar och spel

Att kunna röra sig i takt till olika rytmer 

Att kunna orientera sig i närmiljön

Att kunna simma 200 m varav 50 på rygg

Att följa regler i lekar och spel

Att samarbeta med kamrater i lekar och spel

Att förstå varför det är viktigt att röra på sig

Att deltaga i samtal och reflektioner

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrottsmatris år 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse
Motoriska grundformer
Du behärskar en del av de grovmotoriska grundformerna.
Du behärskar de flesta motoriska grundformerna .
Du behärskar samtliga motoriska grundformer.
Kroppskontroll
Du klarar av enkla rörelsemönster.
Du kan anpassa dina rörelser till de flesta krav som ställs vid olika aktiviteter och du kan kontrollera din kropp i rörelse.
Du kan anpassa dina rörelser väl till de krav som ställs vid olika aktiviteter samt utför dem med god kroppskontroll och balans.
Dans
Du kan till viss del röra dig i takt till musik och rytm samt kan följa med i olika danser och musiklekars takt.
Du kan i rörelse till musik och i danser till viss del anpassa dina rörelser till takt och rytm. Du deltar i enklare danser.
Du kan i rörelse till musik och i danser relativt väl anpassa dina rörelser till takt och rytm. Du deltar i olika danser med viss säkerhet.
Orientering
Du kan till viss del lösa orienteringsuppgifter på skolgården/i närmiljön med hjälp av enklare kartor/skisser.
Du kan med någon annan lösa orienteringsuppgifter på skolgården/i närmiljön med hjälp av karta.
Du kan individuellt lösa orienteringsuppgifter i närmiljön med hjälp av karta.
Simning
Du har god vattenvana och kan simma 50 meter.
Du kan simma 200 m varav 50 m rygg på djupt vatten med stöd vid olika tillfällen.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge
Fysisk aktivitet
Du deltar ibland aktivt i de flesta idrottsaktiviteter.
Du är oftast aktiv i olika idrottsaktiviteter.
Du är alltid aktiv i olika idrottsaktiviteter.
Spel och lekar
Förmåga att förstå och följa regler
Du klarar av några lekar med enkla regler men behöver träna på att följa uppgjorda regler. 

Du klarar av ett flertal lekar och bollspel med enkla regler och följer oftast uppgjorda regler.
Du klarar av lekar och bollspel med enkla regler och har en god förmåga att följa uppgjorda regler.
Samarbetsförmåga
Du behöver tänka mer på att samarbeta och på att visa hänsyn.
Du visar vilja till samarbete och försöker oftast visa hänsyn
Du har god samarbetsförmåga och visar förståelse och hänsyn.
Muntlig aktivitet
Du har svårt att vara fokuserad och att lyssna vid samlingar.
Du är oftast fokuserad och deltar ibland muntligt vid samlingar.
Du är fokuserad, lyssnar aktivt och deltar muntligt vid samlingar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: