👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solen

Skapad 2018-05-16 13:36 i Ugglumsledens förskola Partille
Förskola
Var är vi? Trygghet och trivsel är grunden för att skapa en lärorik och stimulerande miljö. Vi har valt att jobba med trygghet för att på bästa sätt lägga grunden för barnens livslånga lärande. Vi på Solen delar oftast barnen i mindre grupper för att uppmärksamma varje barn samt att ge dem utrymme och möjlighet att pröva på olika aktiviteter i mindre grupper under dagen. Detta ger oss pedagoger möjlighet att skapa relation med varje barn samt få insyn i barnens utveckling och behov. Vart ska vi? Genom vårt ständiga arbete med trygghet har vi lyckats skapa en trygg barngrupp trotts att vi har haft vikarie efter årsskiftet. Under denna termin har vi uppmärksammat att barnen är trygga med att visa sina känslor och de kommit till en ålder där det kan uppstå konflikt om leksaker och annat. Vi pedagoger har bestämd och tydlig markerat för barnen att de inte får ta leksaker ifrån varandra och det är absolut inte accepterat att vara utåtagerande a och göra varandra illa. Detta har vi gjort genom att använda tecknet ”Stopp” med handen och säga ordet ”Nej” högt och tydligt. observationer av barnens samspel med varandra. Hur blev det? Våra barn tröstar varandra och visa förståelse för varandra när det behövs och detta ser vi som en framgång Hur gör vi? Vi är alltid i barngruppen och prioriterat barnens behov av omsorg och närhet före allt annat. Vi jobbar med att få barnen acceptera Nej från sina kompisar och pedagoger. Vi jobbar ständig med att få barnen vänta på sin tur på exempelvis lekplatser och vid samling och matsituationer och vårt mål är att få dem att förstå och lära sig vikten av turtagning. Vårt mål är att likabehandlingsplanen ska genomsyra vår dagliga verksamhet och vi utvärderar och utvecklar vårt arbete utifrån våra observationer av barnens samspel med varandra.