Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskapliga upptäckter och teknikutveckling åk 8 vt 2018

Skapad 2018-05-16 14:12 i Ljungviksskolan Lerum
Kort information för pedagoger som söker efter pedagogiska planeringar.
Grundskola 8 – 9 Teknik Biologi Fysik Kemi
Vi ska jobba med hur naturvetenskapliga upptäckter påverkat människans levnadsvillkor och hur tekniken utvecklas och vad som drivit utvecklingen.

Innehåll

Syfte

I det här området kommer du att träna din förmåga att:

 • granska information, ta ställning och kommunicera.

Du kommer träna på att använda alla dina kunskaper i NO, teknik och historia för att se hur upptäckter och uppfinningar påverkat våra livsvillkor och komma på konsekvenser. Du kommer få granska information och fundera på eventuella konsekvenser. Du kommer få ta ställning och diskutera frågorna i grupp.

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll


Du ska lära dig:
- om några tekniska system
- få ett hum hur vi skiljer en naturvetenskaplig upptäckt från teknik
- förstå hur forskning fungerar
- få exempel på ny forskning och få spekulera i hur det kan påverka våra liv.

 

Undervisning/Metoder

Vi kommer ha:

Föreläsningar
Filmer
Gruppdiskussioner
Eget arbete

Bedömning och redovisning

Ni kommer bedömmas på diskussioner  och avslutande skriftligt arbete.

 

I den blåmatrisen bedöms i detta område raderna:

I alla NO ämnena 

 • Upptäckter och deras betydelse
 • Samtala och diskutera
 • Frågor, åsikter & argument
 • Söka information
 • Använda information & anpassa framställning

I teknik

 • Teknikutveckling & drivkrafter
 • Konsekvenser

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  A 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: